Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

monia8812
16:08
6070 708c
monia8812
16:05
monia8812
16:05
9142 7907 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimaybebad imaybebad
monia8812
16:05
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
monia8812
16:04
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
monia8812
16:04
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
monia8812
16:04
2717 2d72 500
Reposted fromstroschek stroschek viaikari ikari
monia8812
16:03
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viapomruki pomruki
monia8812
16:03
7883 b297
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimaybebad imaybebad
monia8812
16:02
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viapomruki pomruki
monia8812
16:02
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaoutofmyhead outofmyhead
monia8812
15:58

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem

June 06 2018

monia8812
17:15
monia8812
16:46
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viaazazel azazel
monia8812
16:44

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viaazazel azazel
monia8812
16:43
4674 9651
Reposted fromTLC2 TLC2 viaazazel azazel
monia8812
16:43
4693 cb1b
Reposted fromTLC2 TLC2 viaazazel azazel

June 05 2018

monia8812
19:03
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
monia8812
18:57
5637 fba3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
monia8812
18:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl