Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

monia8812
18:51
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viascorpix scorpix
monia8812
18:46

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viabadblood badblood
monia8812
18:43
monia8812
18:40
monia8812
18:38
3478 8fff
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaMagoryan Magoryan
monia8812
18:37
monia8812
18:33
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viabadblood badblood
monia8812
18:25
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
monia8812
18:25
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vialitka litka
monia8812
18:22
monia8812
18:19
2955 0882
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viabadblood badblood
monia8812
18:17
monia8812
18:15
monia8812
18:15

February 12 2018

monia8812
18:33
9841 8b18
18:01
5908 2e32 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabadblood badblood
monia8812
18:01

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viabadblood badblood
monia8812
18:00
monia8812
18:00
- Lubisz samotność?
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
monia8812
17:59
0127 bbd6 500
Beckett
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl