Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

monia8812
09:37
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaserplesniowy serplesniowy
monia8812
09:36
5925 94f6 500
Reposted frombanitka banitka viamowmihou mowmihou
monia8812
09:35
3844 27bb
09:35
7946 b6f3 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viamowmihou mowmihou
09:34
6994 9787
monia8812
09:34
5567 274d
<3
Reposted fromdarkanes darkanes vialitka litka
monia8812
09:33
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialitka litka
monia8812
09:33
monia8812
09:32
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagabrynia gabrynia
09:31
8985 861c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagabrynia gabrynia
monia8812
09:31
7824 c875 500
Reposted fromhagis hagis viagabrynia gabrynia
monia8812
09:27

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viabadblood badblood
monia8812
09:26
1607 7981 500
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viabadblood badblood
monia8812
09:25
monia8812
09:25
7463 1675 500
09:24
7992 276d
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaikari ikari
monia8812
09:23
1758 8e39
monia8812
09:23
Reposted fromyubaba yubaba viawdeszczubzy wdeszczubzy
monia8812
09:22
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viabadblood badblood
monia8812
09:21
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc. Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl