Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

monia8812
18:33
9841 8b18
18:01
5908 2e32 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabadblood badblood
monia8812
18:01

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viabadblood badblood
monia8812
18:00
monia8812
18:00
- Lubisz samotność?
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
monia8812
17:59
0127 bbd6 500
Beckett
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabadblood badblood
monia8812
17:55
4443 c88f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMagoryan Magoryan
monia8812
17:51
2916 a077
monia8812
17:49
- Powinieneś się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialitka litka
monia8812
17:47
4729 559b 500
monia8812
17:46
2398 1553
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
monia8812
17:45
monia8812
17:38
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadblood badblood
monia8812
17:36
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialitka litka
monia8812
17:32
3903 ae81
Reposted fromipo ipo viaaisolro aisolro
17:31

January 20 2018

monia8812
17:04
Steep Cliffs, Kailua, Hawaii
Reposted fromuhuh uhuh viaDzessik Dzessik
monia8812
17:02
7805 5092 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMagoryan Magoryan
monia8812
16:59
monia8812
16:56
Chaosamok. Rozpierdolstruktur. 
— Żulczyk
Reposted fromatlantyda atlantyda viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl